ARALIK 2023

YAKALDER2023

Uluslararası Yaşam Kalitesi Konferansı
Çanakkale
14-15 Aralık 2023

Yaşamın nicelik ve nitelik olarak anlamlı bir şeklide sürdürülmesi varoluşumuzun temellerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Yaşam kalitesi kavramı çok boyutlu ve disiplinlerarası bir içerikle karşımıza çıkmaktadır. Bu konferansta yaşam kalitesi, disiplinlerarası bir çerçevede ele alınacak ve...

ICDAH2023

IV. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı
online
8-9Aralık 2023

Konferansımız sağlık ile ilişkilendirilebilen bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir. Konferansın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sağlıkçıları, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz. Konferansın dili, İngilizce ve...

IKSTC2023

2nd International Karatekin Science and Technology Conference (IKSTC2nd)
Çankırı Karatekin University
IKSTC2nd

2nd International Karatekin Science and Technology Conference (IKSTC2nd) is coming for its 2nd edition on 21-22 Dec. 2023 in Cankiri, TURKEY by hosting of Cankiri Karatekin University. The conference covers Natural, Medicinal, Agricultural and Engineering Sciences with all sub-branches from lots of different countries around the World. In the scope...

ICLA2023

VII. Uluslararası Dil ve Farkındalık Konferansı
Çanakkale /Hibrit
22-23 Aralık 2023

Sizleri, 22-23 Aralık 2023 tarihlerinde hibrit olarak düzenlenecek olan  VII. Uluslararası Dil ve Farkındalık Konferansı’na (ICLA2023) katılmaya davet etmekten mutluluk duyuyoruz. ICLA2023, disiplinler arası olanlar da dahil olmak üzere, dil öğrenimi alanındaki çeşitli sorunlara ilişkin bilimsel çalışmaların yayınlanması için bir fırsat sunmaktadır....

OCAK 2024

IEMC2024

Uluslararası Ekonomi ve Yönetim Konferansı
Online
12-13 Ocak 2024

Ekonomik teorilerin parçalı doğası gereği, sürdürülebilir bir ekonomi tasarlamak için yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, ekonomi ve yönetim teorilerinde bütünsel yeni yaklaşımlarak ihtiyaç bulunmaktadır. Bu gerçekten hareketle, sizlerii çevrimiçi olarak gerçekleştireceğimiz Uluslararası Ekonomi ve...

ŞUBAT 2024

LAE

Uluslararası Aşk, Sanat ve Ekonomi Konferansı
Online
14-15 Şubat 2024

Uluslararası Aşk, Sanat &ve Ekonomi Konferansı, AŞK, SANAT VE EKONOMİ etkileşimlerinin ele alan bilimsel ve sanatsal çalışmaların birarada ele alınıp tartışılması için bir fırsat sunmaktadır.

 

ZGEN2022

Uluslararası Z Kuşağı Konferansı
Çanakkale /Hibrit
23-24 Şubat 2024

Değişim Köprüsü Z Kuşağı Konferansı, tarih, antropoloji, sosyoloji ve demografi, siyaset bilimi, psikoloji, iletişim, medya, sanat , tasarım ve teknoloji başta olmak üzere diğer disiplinlerden de katkılara açık olup, özellikle Z Kuşağına yönelik multidisipliner ve disiplinler arası çalışmalara ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır.

NİSAN 2024

TJK76

76. Türkiye Jeoloji Kurultayı “Afete Dirençli Kentler”
MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi,  Ankara
15–19 Nisan 2024

KASIM 2024

ICMO2024

3. ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ ULUSLARARASI KONGRESİ
İstanbul
3. ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ ULUSLARARASI KONGRESİ

3. ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ ULUSLARARASI KONGRESİ