ŞUBAT 2024

LAE

Uluslararası Aşk, Sanat ve Ekonomi Konferansı
Online
14-15 Şubat 2024

Uluslararası Aşk, Sanat &ve Ekonomi Konferansı, AŞK, SANAT VE EKONOMİ etkileşimlerinin ele alan bilimsel ve sanatsal çalışmaların birarada ele alınıp tartışılması için bir fırsat sunmaktadır.

 

ZGEN2022

Uluslararası Z Kuşağı Konferansı
Çanakkale /Hibrit
23-24 Şubat 2024

Değişim Köprüsü Z Kuşağı Konferansı, tarih, antropoloji, sosyoloji ve demografi, siyaset bilimi, psikoloji, iletişim, medya, sanat , tasarım ve teknoloji başta olmak üzere diğer disiplinlerden de katkılara açık olup, özellikle Z Kuşağına yönelik multidisipliner ve disiplinler arası çalışmalara ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır.

MART 2024

EEEKONF2022

Geçmişten Geleceğe Eğitim ve Eğitim Emekçileri Konferansı
ÇANAKKALE
24-25 Mart 2023

Bu konferansta tarihsel süreçte eğitimin durumu ve eğitim emekçilerinin hak mücadelesi tüm yönleriyle ele alınacaktır. Bu konferansın temel amacı, eğitimin sürecindeki dönüşümlere karşı daha sağlıklı eğitim politikalarının neler olabileceği ve bu süreçte eğitim emekçilerinin çalışma koşullarının ve hak mücadelesinin...

MAYIS 2024

MASS2024

4. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu 
İstinye Üniversitesi / İSTANBUL
8-10 Mayıs 2024

‘Geleceğin Medyası' kavramı, çağdaş teknolojik ve toplumsal ortamdaki iletişim formlarının dönüştürücü yörüngesine ilişkin ileriye dönük bir bilimsel çabanın yansımasıdır. 4. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, gelişmekte olan teknolojilerin, kültürel dinamiklerin, etik kaygıların ve medya ile demokrasi arasındaki karmaşık...

KASIM 2024

ICMO2024

3. ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ ULUSLARARASI KONGRESİ
İstanbul
3. ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ ULUSLARARASI KONGRESİ

3. ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ ULUSLARARASI KONGRESİ