İDA - 22 Aralık Perşembe 2022
10:00 - 10:30 Açılış Konuşmaları

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


Doç. Dr. Oğuz DİKER

Konferans Eş-Başkanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Konferans Eş-Başkanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Konferans Eş-Başkanı, Atılım Üniversitesi/Türkiye10:30 - 11:00 Davetli Konuşmacı

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


Prof. Dr. Derya SİVÜK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara/Türkiye

Konuşma Başlığı: "Medikal Turizm Destinasyon Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler"

11:00 - 12:30 PANEL: Sağlık Turizminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi
Moderatör: Doç. Dr. İshak Suat ÖVEY, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Turzimi Ana Bilim Dalı Başkanı

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


PANELİSTLER

Doç. Dr. Rukiye NUMANOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Danışmanı

Ankara Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü İdari Direktörü

“Sağlık Turizmi Sektöründe STK’ların Önemi”

Dr. Fatih SEYRAN

Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genel Başkan Vekili

“Sağlık Turizmi Sektöründe Sendikal Örgütlenme”

Dr. Mehmet KANPOLAT

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Yönetim Kurulu Başkanı

“Türkiye Sağlık Turizminde Dernekleşme Faaliyetleri”

Dt. Nurgül MADRA

İzmir Eğitim Diş Hastanesi

“Kamu Hastanelerinde Sağlık Turizmi Uygulamalarında STK’ların Rolü”

Uzm. Şennur CANER

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

“Sağlık Turizminde Kümeleşmenin Önemi: SASTUD Örneği”

13:30 - 14:00 Davetli Konuşmacı

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


Dr. Öğr. Üyesi Merve ERTOK ONURLU

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Çanakkale/Türkiye

Konuşma Başlığı: "Econometric Methods for the Evaluation of Health Policies"

14:00 - 15:30 PANEL: Sağlık Turizminde Inovatif Yaklaşımlar
Moderatör: Doç. Dr. İshak Suat ÖVEY, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Turizmi Ana Bilim Dalı Başkanı

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


PANELİSTLER

Doç. Dr. İsmail ŞİMŞİR

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

“Sağlık Turizmi İşletme Yönetiminde İnovasyon”

Öğr. Gör. Ahmet ÖNAL

Giresun Üniversitesi / Türkiye

“Sağlık Turizminde İnovatif İnsan Kaynakları Yönetimi”

Öğr. Gör. Erhan DAĞ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye

“Sağlık Turizminde Yapay Zeka”

Dt. Zeynep AYDIN KILINÇ

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü

“Sağlık Turizminde Teletıp Uygulamaları”

Uzm. Yaşar DEMİR

Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü 

“Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya”

15:30 - 17:00 Bildiri Sunumları 1
Moderatör: Doç. Dr. Murat AKSU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZİMİNDE OTELLERİN DİJİTAL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN MÜŞTERİ ALGILARINA ETKİSİ: NOVA PLAZA HOTELLERİ ÖRNEĞİ
Tayfun Kurt ( / Türkiye)
Batuhan Aydoğdu ( Nova Plaza Hotels General Coordinator / Türkiye)
Özgür Ali Atakan ( Nova Plaza Hotels Chief Executive Officer / Türkiye)

TERMAL OTEL İŞLETMELERININ MÜŞTERI YORUMLARININ İNCELENMESI: TRIPADVISOR ÖRNEĞI
Emre Yaşar ( Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Türkiye)
İSMAİL öZTÜRK ( Kırıkkale Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIK TURIZMI VE KALITE YÖNETIMI: BIBLIYOMETRIK BIR ARAŞTIRMA
ıŞIL USTA KARA ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)
Bilge Çavuşgil Köse ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
sena erden ayhün ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

MEDICAL TOURISM AND WELLNESS COLLABORATION/ HOSPITALITY BRIDGE HEALTHCARE (H2H)
Nurgül Madra ( Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Türkiye)
Şennur aşıkoğlu ( Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Türkiye)

MEDİKAL TURİZM ALANI OLAN OBEZİTE CERRAHİSİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI
Oğuz Doğan ( Adnan Menderes Üniversitesi / Türkiye)
EMİNE GERÇEK ÖTER ( Adnan Menderes Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Türkiye)

KONYA’DA FAALIYET GÖSTEREN HASTANELERIN WEB SITE PERFORMANSLARININ MEDIKAL TURIZM AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
gülnur tekin ( SOSYAL BİLİMLER / Türkiye)
Ferdi bişkin ( Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye)

  
İDA - 23 Aralık Cuma 2022
10:00 - 10:30 Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


Assoc. Prof.Dr. Fatbardha KADIU

Department of Economics and Finance Western Balkans University, Albania

Topic of speech: An Economic evaluation of health tourism in Albania

10:30 - 11:00 Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


Assoc. Prof. Dr. Ekaterina ARABSKA

University of Agribusiness and Rural Development, Plovdivv, Bulgaria

Topic of Speech: "Sustainable food production and consumption and healthy living: good practices from Bulgaria"

11:00 - 12:00 Bildiri Sunumları 2
Moderatör: Doç. Dr. Aysel GÜVEN, Başkent Üniversitesi

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


PROBİYOTİKLERİN SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANTİOKSİDATİF ETKİLERİ
Aysel Güven ( Başkent Üniversitesi / Türkiye)

GASTRO-NOSTALJİ: NOSTALJİK YİYECEKLERİN RESTORAN TÜKETİCİLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Şeyma Nur ÜZÜM ( Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türkiye)
Erdem TEMELOĞLU ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

SARS-COV-2 VE LEGİONELLA PNEUMOPHİLA KOENFEKSİYONLARI
Mustafa Serhat Şahinoğlu ( Manisa City Hospital / Türkiye)

HEMŞIRELIK BAKIMINDA İNOVASYON ARAŞTIRMALARININ BIBLIYOMETRIK ANALIZI
Fatma Azizoğlu ( Haliç Üniversitesi / Türkiye)
Banu terzi ( Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / Türkiye)

HEALTH TOURISM IN ALBANIA: A SWOT ANALYSIS
Fatbardha kadiu ( Western Balkans University / Albania)
Laura Agolli ( Western Balkans University / Albania)

12:30 - 13:00 Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


Assoc. Prof. Dr. Larissa BATRANCEA 

Department of Business, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Topic of Speech:: "Pecunia et sanitas: An empirical investigation on the financial performance of large-cap companies in the pharmaceutical industry"

13:00 - 14:30 PANEL: Sağlık Ekonomisinde Farklı Yaklaşımlar
Moderatör: Doç. Dr. Osman GEYİK, Dicle Üniversitesi

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


PANELİSTLER

Doç. Dr. Gamze Yıldız ŞEREN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Osman GEYİK

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“OECD Ülkelerinde Sağlık Göstergelerinin Toplumsal Cinsiyet Özelinde Resmi: Mali Perspektiften Fikirler”

Dr. Öğr. Üyesi Tarık ILİMAN

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve Nüfus Artışı Arasındaki İlişki: 2000-2021 Yılları Teorik Analiz”

Gizem YABURĞAN

Öğrenci, Fırsat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖSTEKÇİ

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Sağlık Harcamaları ve Kişi Başına Düşen Gelir İlişkisi: Türkiye’de İller Düzeyinde Panel Kanıtlar”

Doç. Dr. Dilek MURAT

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Simla GÜZEL

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Sağlık Performansı Analizi: SAARC Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler”

Doç. Dr. Ferimah YUSUFİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Türkiye’de Sağlık Politikaları: İnsani Gelişme Endeksi Üzerinden Bir Değerlendirme”

14:30 - 16:00 Bildiri Sunumları 3
Moderatör: Doç. Dr. Oğuz DİKER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


SAĞLIK TÜRİZMİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI VE MAHREMİYET SORUNU
Gürbüz Yüksel ( SAGLIK BAKANLIGI / Türkiye)

SAĞLIK TURİZMİNDE KARŞILAŞILABİLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ VE MEVZUAT YÖNÜNDEN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Nadir Savaş ÖTER ( Adnan Menderes Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Nadir Savaş ÖTER ( Adnan Menderes Üniversitesi / Türkiye)
EMİNE GERÇEK ÖTER ( Adnan Menderes Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Türkiye)

PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK VE TURİZM ALANLARINDAKİ AKADEMİSYENLERİN İŞ TATMİNİ VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İLHAN BUYRUKOĞLU ( Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Türkiye)
MURAT YETKİN ( Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Türkiye)
ÖZGÜR GÖLGE ( Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Türkiye)

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİ
TUĞÇE SAYGILI ( Çanakkale Onsekiz MArt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı / Türkiye)
OĞUZ DİKER ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

BARRIERS AND OPPORTUNITIES OF E-LEARNING DURING PANDEMIC COVID-19, CASE STUDY FROM ALBANIA
elda Dollija ( Fan S Noli Korçe University / Albania)

16:00 - 17:30 Bildiri Sunumları 4
Moderatör: Dr. Öğrt. Üyesi Jale AKGÖL, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743


ADÖLESANLARDA GÖZARDI EDİLEN BİR DURUM: DUYGUSAL İSTİSMAR
Hatice TETİK METİN ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)
Esra KINAY GÜNDOĞDU ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)
Hatice TETİK METİN ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)

BAĞLANMA STİLLERİ VE YENİDOĞAN- ANNE BAĞLANMASI (MATERNAL BAĞLANMA)
ESRA KINAY GÜNDOĞDU ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)
Hatice TETİK METİN ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)

BEBEKLİK DÖNEMİNDE BESLENME ŞEKİLLERİ VE ANNELERİN BESLEME ALIŞKANLIKLARI
ESRA KINAY GÜNDOĞDU ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)
Hatice TETİK METİN ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE EMZİRMENİN DESTEKLENMESİ
Hatice TETİK METİN ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)
Esra KINAY GÜNDOĞDU ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)
Hatice TETİK METİN ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)

SANAT TERAPISININ ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAKIM ALANINA KATKISI ILE İLGILI BIR DEĞERLENDIRME
Elif Akyiğit Akyiğit Albayrak ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)
Zerrin Çiğdem ( Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Türkiye)

ENDOSCOPIC LASER TREATMENT OF DISEASES OF THE TRACHEA AND LARGE BRONCHI
Gospodin Rusev Peikov ( Head of the Clinic of Thoracic Surgery at the "Heart and Brain" UMBAL / Bulgaria)